Tel. 606 117 645, 77 481 82 16, ul. Jana Pawła II 3, gabinet@dentystakedzierzyn.pl

Nasze usługi

Tomografia komputerowa, RTG pantomograficzne

Tomografia komputerowa, RTG pantomograficzne

Implantologia nawigowana

Implantologia nawigowana

Stomatologia dziecięca

Stomatologia dziecięca

Profilaktyka

Profilaktyka

Stomatologia zachowawca

Stomatologia zachowawca

Zmiany patologiczne w obrębie jamy ustnej

Zmiany patologiczne w obrębie jamy ustnej

Chirurgiczne (operacyjne) usuwanie zebów

Chirurgiczne (operacyjne) usuwanie zebów

Odbudowa kości (augmentacja)

Odbudowa kości (augmentacja)

Implanty

Implanty

Endodoncja

Endodoncja

Protetyka

Protetyka

Periodontologia

Periodontologia

Wybielanie zębów

Wybielanie zębów

Tomografia komputerowa, RTG pantomograficzne


Pracownia radiologiczna ImplantDent została wyposażona w Tomograf CBCT Carestream CS 8100 sc 3D spełniający najwyższe światowe standardy.

Wykonując badanie naszym aparatem w trakcie jednej ekspozycji otrzymujemy zdjęcie zarówno szczęki jak i żuchwy oraz wszystkich zębów (w tym zębów zatrzymanych w kości, niewidocznych w jamie ustnej w trakcie badania klinicznego) razem z tkankami otaczającymi. Tomografia daje możliwość trójwymiarowej rekonstrukcji kości szczęki i żuchwy oraz przestrzennego obrazowania, przez co znacznie zwiększ możliwości diagnostyczne.

Nasz aparat wyróżnia z pośród innych dostępnych na rynku:

 • ultra niska dawka promieniowania 3D - Redukcja dawki aż o 87%,
 • najwyższa rozdzielczość – Grubość warstwy obrazowania to tylko 0,075mm,
 • wyjątkowo krótki czas obrazowania,
 • badanie 4x4cm w trybie pediatrycznym.

Dodatkową funkcją naszego urządzenia jest możliwość wykonania przeglądowego zdjęcia pantomograficznego – OPG

Zdjęcie OPG jest podstawowym badaniem radiologicznym w stomatologii. Uwidacznia ono wszystkie zęby wraz z tkankami otaczającymi, kości szczęki i żuchwy, stawy skroniowożuchwowe i zatoki szczękowe.

Zdjęcie pantomograficzne uwidacznia również stany patologiczne takie jak:

 • zęby zatrzymane (niewyrżnięte). Problem dotyczy głównie zębów mądrości – ósemek,
 • torbiele wewnątrzkostne,
 • złamania kości szczęk i korzeni zębów,
 • śródkostne stany nowotworowe itp.

Kompleksowe obrazowanie techniką tomografii komputerowej 3D i zdjęcia pantomograficzne dają nam możliwość precyzyjnego zaplanowania leczenia w następujących dziedzinach stomatologii.

IMPLANTOLOGIA – badanie CT pozwala dokonać dokładnych pomiarów bazy kostnej i dobrać odpowiedni implant dla danego przypadku. W przypadku deficytu kostnego możemy zaplanować zabieg sterowanej regeneracji kości lub podniesienia dna zatoki szczękowej.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA – zdjęcia pantomograficzne i badanie CT uwidaczniają położenie torbieli śródkostnych, zębów zatrzymanych, niewidocznych w jamie ustnej. Sytuacja ta najczęściej dotyczy ósemek ( zębów mądrości ) przysparzających pacjentom wielu problemów takich jak:

 • ból,
 • obrzęk,
 • szczękościsk,
 • nawracające ropne stany zapalne.

Wysoka jakość badania pozwala na precyzyjne zaplanowanie i przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA – zdjęcia OPG są pomocne w:

 • wykrywaniu ubytków próchnicowych zębów,
 • ocenie jakości leczenia endodontycznego (kanałowego),
 • ocenie istniejących wypełnień.

ENDODONCJA – wysoka rozdzielczość badania tomograficznego umożliwia lokalizowanie dodatkowych korzeni zęba i nadliczbowych kanałów korzeniowych. Warunkuje to sukces leczenia endodontycznego.

PROTETYKA – zdjęcie pantomograficzne lub CT jest niezbędne do prawidłowego zaplanowania lecenia protetycznego. Szczególnie w przypadku rozległej rekonstrukcji protetycznej za pomocą mostów, koron, protez szkieletowych i implantoprotetyki.

PERIODONTOLOGIA – badanie CT i zdjęcie OPG jest pomocne w ocenie tkanek przyzębia ( utrzymujących ząb w kości ) i zlokalizowaniu miejsc w których toczą się procesy chorobowe.

Tomografia komputerowa
Tomografia komputerowa
Tomografia komputerowa
Tomografia komputerowa
Wróć na górę