Tel. 606 117 645, 77 481 82 16, ul. Jana Pawła II 3, gabinet@dentystakedzierzyn.pl

Nasze usługi

Tomografia komputerowa, RTG pantomograficzne

Tomografia komputerowa, RTG pantomograficzne

Implantologia nawigowana

Implantologia nawigowana

Stomatologia dziecięca

Stomatologia dziecięca

Profilaktyka

Profilaktyka

Stomatologia zachowawca

Stomatologia zachowawca

Zmiany patologiczne w obrębie jamy ustnej

Zmiany patologiczne w obrębie jamy ustnej

Chirurgiczne (operacyjne) usuwanie zebów

Chirurgiczne (operacyjne) usuwanie zebów

Odbudowa kości (augmentacja)

Odbudowa kości (augmentacja)

Implanty

Implanty

Endodoncja

Endodoncja

Protetyka

Protetyka

Periodontologia

Periodontologia

Wybielanie zębów

Wybielanie zębów

Chirurgiczne (operacyjne) usuwanie zebów


Chirurgiczne (operacyjne) usuwanie zebów

Zabieg tego typu przeprowadza się w przypadku złamanych w trakcie ekstrakcji i pozostawionych korzeni zębów oraz zębów zatrzymanych.

Zębem zatrzymanym nazywamy każdy ząb stały, który jest całkowicie uformowany, od momentu fizjologicznego wyrznięcia upłynęły dwa lata, a jego korona jest częściowo lub całkowicie przykryta tkanką kostną. Patologia ta najczęściej dotyczy dolnych i górnych zębów mądrości - ósemek, górnych kłów i przedtrzonowców.

Chirurgiczne (operacyjne) usuwanie zebów

W praktyce zatrzymaniu może ulec każdy ząb stały. Usunięcie takiego zęba jest zabiegiem bardziej skomplikowanym od zwykłej ekstrakcji. Wiąże się z nacięciem i odpreparowaniem dziąsła oraz zniesieniem kości z nad korony zęba. Po zabiegu rana wymaga odpowiedniego zaopatrzenia, najczęściej zszycia w celu zapewnienia szybkiego i prawidłowego gojenia. Często zleca się antybiotyki i leki przeciwbólowe.

W Implant-Dent ekstrakcje chirurgiczne wykonywane są przez specjalistów z dużym doświadczeniem.

Wróć na górę