Tel. 606 117 645, 77 481 82 16, ul. Jana Pawła II 3, gabinet@dentystakedzierzyn.pl

Nasze usługi

Tomografia komputerowa, RTG pantomograficzne

Tomografia komputerowa, RTG pantomograficzne

Implantologia nawigowana

Implantologia nawigowana

Stomatologia dziecięca

Stomatologia dziecięca

Profilaktyka

Profilaktyka

Stomatologia zachowawca

Stomatologia zachowawca

Zmiany patologiczne w obrębie jamy ustnej

Zmiany patologiczne w obrębie jamy ustnej

Chirurgiczne (operacyjne) usuwanie zebów

Chirurgiczne (operacyjne) usuwanie zebów

Odbudowa kości (augmentacja)

Odbudowa kości (augmentacja)

Implanty

Implanty

Endodoncja

Endodoncja

Protetyka

Protetyka

Periodontologia

Periodontologia

Wybielanie zębów

Wybielanie zębów

Periodontologia


Periodontologia - zapobieganie i leczenie chorób przyzębia.

Periodontologia

Podstawową przyczyną stanów zapalnych dziąseł i innych tkanek utrzymujących ząb w kości jest kamień nazębny, a przede wszystkim bakterie i ich toksyny zawarte w nim. Kamień może odkładać się nad i poddziąsłowo, szczególnie na zębach w odcinku przednim żuchwy. Pierwszym objawem stanu zapalnego dziąseł jest krwawienie (np. w trakcie szczotkowania zębów). Następnie dołącza się zaczerwienienie, obrzęk dziąseł i nieświeży zapach z ust. Często zauważany jest wyciek treści ropnej z przestrzeni zawartej między zębem a dziąsłem. Z biegiem czasu trwania stanu chorobowego dochodzi do zaniku kości wokół korzenia zęba i jego rozchwiania. W końcowym etapie choroby dochodzi do utraty zębów.

Stany chorobowe przyzębia traktowane są jako ogniska chorobowe mające negatywny wpływ na cały organizm człowieka.

W szczególności zwiększają ryzyko wystąpienia takich patologii jak:

  • zapalenie stawów,
  • zapalenie płuc,
  • miażdżyca naczyń krwionośnych,
  • choroby serca,
  • udar mózgu,
  • przedwczesny poród.

W przypadku stwierdzenia takich objawów jak krwawienie, obrzęk, zaczerwienienie dziąseł, a przede wszystkim rozchwianie zębów należy wykonać przeglądowe zdjęcie RTG (pantomogram). Badanie to pomoże określić stopień zaniku kości i zaawansowanie choroby.

W pierwszym etapie leczenia należy zlikwidować ostry stan zapalny. Osiąga się to dzięki przeprowadzeniu zabiegów higienizacyjnych (skaling-usunięcie kamienia nazębnego) W niektórych przypadkach stosuje się również farmakoterapie miejscową i ogólną (antybiotyki)

Zaawansowane stany chorobowe wymagają wdrożenia chirurgicznego. Przeprowadza się zabiegi mające na celu usunięcie patologicznej tkanki zapalnej (ziarniny)połączone z oczyszczeniem korzeni zębów. Do zabiegów tych zalicza się kiretaż otwarty, kiretaż zamknięty,operacje płatową.

W celu odtworzenia zanikłej kości przeprowadza się zabiegi z zakresu sterowanej regeneracji kości (augmentacji). Poprawę stabilizacji rozchwianych zębów uzyskuje się dzięki zakładaniu szyn nazębnych.Szyny nazębne zapobiegają również przesuwaniu i wychylaniu się zębów.

Podstawowym kluczem do zatrzymania choroby jest przede wszystkim współpraca z lekarzem prowadzącym. Należy uświadomić sobie do czego mogą doprowadzić choroby przyzębia i chcieć temu zaradzić. Można to osiągnąć dzięki stosowaniu się do zaleceń stomatologa, przestrzeganiu higieny jamy ustnej i regularnemu zgłaszaniu na wizyty kontrolne, a w razie potrzeby usuwać kamień nawet kilka razy w roku.

Wróć na górę